Kunstmatige inseminatie

 

Kunstmatige inseminatie is  een belangrijke techniek die wordt gebruikt in de bijenteelt en het onderzoek naar bijen. Hier zijn enkele belangrijke aspecten van kunstmatige inseminatie bij honingbijen:

 1. Doel van Kunstmatige Inseminatie: Kunstmatige inseminatie wordt voornamelijk gebruikt om de genetica van bijenpopulaties te beheersen en te verbeteren. Dit kan worden bereikt door specifieke koninginnen te insemineren met sperma van geselecteerde darren, waardoor gewenste eigenschappen worden doorgegeven aan de nakomelingen.

 2. Moeilijkheid van Controle bij Honingbijen: Bijen paren normaal gesproken in de lucht, en koninginnen kunnen zich met meerdere darren paren tijdens hun bruidsvlucht. Dit leidt tot genetische diversiteit, maar maakt het moeilijk om de genetica van de nakomelingen te beheersen.

 3. Instrumentele Inseminatie: Bij kunstmatige inseminatie wordt sperma van geselecteerde darren verzameld en geïnjecteerd in de koningin met behulp van gespecialiseerde instrumenten. Hierdoor kan de imker de genenpool van de bijenkolonie beheren en specifieke eigenschappen versterken.

 4. Toepassingen van Kunstmatige Inseminatie: Kunstmatige inseminatie wordt gebruikt voor verschillende doeleinden, waaronder:

  • Selectie van Gewenste Eigenschappen: Imkers kunnen koninginnen insemineren met sperma van darren die bekend staan om gewenste eigenschappen, zoals zachtaardigheid, hoge productiviteit of Varroa-gevoelige hygiëne (VSH).

  • Onderzoek: Wetenschappers kunnen kunstmatige inseminatie gebruiken om specifieke genetische combinaties te creëren voor onderzoek naar bijengenetica en gedrag.

  • Behoud van Zeldzame Rassen: Kunstmatige inseminatie kan worden ingezet om zeldzame of bedreigde bijenrassen te behouden door genetische diversiteit te behouden.

 5. Varroa-mijtbestrijding: Bijen die zijn gekweekt met specifieke eigenschappen, zoals VSH, kunnen resistent zijn tegen de Varroa-mijt, een belangrijke plaag voor bijen. Kunstmatige inseminatie maakt het mogelijk om deze eigenschappen te verspreiden binnen bijenpopulaties.

Kortom, kunstmatige inseminatie is een waardevol instrument voor imkers en wetenschappers om de genetica van honingbijen te beheren, specifieke eigenschappen te selecteren en onderzoek te doen naar bijengenetica en -gedrag. Het speelt een cruciale rol bij het behouden en verbeteren van bijenpopulaties in een tijd waarin bijensterfte en ziekten een grote zorg zijn voor de landbouw en het milieu.


Sperma Tappen

Het sperma wordt verkregen door in het achterlijf van de dar te knijpen waardoor het geslachtsapparaat uitstulpt en het sperma naar buiten komt op een slijmbolletje (mucusbol).

Dit sperma moet dan heel secuur met een klein glazen pipet van die mucusbol worden afgezogen. Dit gaat in bijna de helft van de pogingen verkeerd aangezien de mucus vrij snel hard wordt, en als je wat van dat slijmpropje in je pipet krijgt kun je de hele boel weggooien.

Per kunstmatige inseminatie heb je zo’n 10 tot 12 goede spermawinnigen nodig.

 

 


Voorbereiding van de Koningin

Vervolgens wordt de koningin zodanig in een rond plastic buisje gemanoeuvreerd dat ze er met haar achterlijf uitsteekt. Hierna wordt ze met een beetje CO2 onder narcose gebracht.

In het achterlijf in het vaginale kanaal heeft de koningin een klepje waar de pipet met sperma langs moet. Dit klepje kan (tegelijkertijd met de angel die hier ook zit) met een speciaal grijpertje iets opgetrokken worden zodat de doorgang vrijkomt.

Het komt al met al heel precies om het sperma op de goede plaats in te brengen, en voor en goed zicht is een microscoop beslist noodzakelijk.

Het moment van insemineren.


Waarom Kunstmatige Inseminatie bij Bijen?

Buckbast bijen zijn fantastische bijen om mee te werken. Ze zijn rustig en blijven vol vertrouwen op de raat rondlopen als de imker het volk controleert. Buckfast bijen zijn uitstekende honinghaalsters. En de Buckfast bijen veroorzaken geen overlast.

Veel drachtplanten en -bomen zijn te vinden in gebieden waar ook mensen wonen. Daarom is het fijn als bijen en mensen hier kunnen samenleven, zonder angst om gestoken te worden.

Als je eenmaal met dit bijenras gewerkt hebt, ben je verkocht.


Afspraak voor kunstmatige inseminatie maken:

U zorgt voor de onbevruchte  koninginen minimaal 8 dagen oud, en de geslachtsrijpe darren die u wilt gebruiken voor de kruizing

Voor een afspraak kunt u mailen met info@hethoningatelier.nl of bellen met 06-31085495