Als imker kom je vaak wonderbaarlijke taferelen tegen. Hoe een volk honingbijen met elkaar leeft, communiceert en beslissingen neemt het lijkt een geoliede samenleving. Waar wij als mens nog erg veel van kunnen leren. Dit het zijn slechts enkele voorbeelden. Mijn blog  neem ik je graag mee naar die wondere wereld van de Honingbij.

 

If the bee disappeared off the surface of the globe,
then man would have only four years of life left.
No more bees, no more pollination,
no more plants, no more animals,
no more man.

De Intrigerende Wereld van de Darren:

 

Het Leven en de Roeping van de Dar

Welkom bij ons laatste blog, gewijd aan een van de meest fascinerende leden van het bijenvolk: de dar. Hoewel vaak over het hoofd gezien, spelen darren een essentiële rol in het leven van de bijenkorf. Laten we dieper duiken in het leven en de roeping van deze unieke mannelijke bijen.

Het Leven van een Dar

Darren, de mannelijke bijen in een bijenvolk, leven een kort maar intens leven. Ze worden geboren uit onbevruchte eitjes gelegd door de koningin. In tegenstelling tot werksters, hebben darren geen vader, maar delen ze de erfelijke eigenschappen van hun moeder, de koningin. Na een ontwikkelingsperiode van 24 dagen, komen de darren tevoorschijn uit hun cellen in de bijenkorf.

De Roeping van de Dar

De primaire taak van een dar is het bevruchten van jonge koninginnen. Dit gebeurt tijdens het zwermseizoen, wanneer darren uit verschillende volken zich verzamelen op darrenverzamelplaatsen, wachtend op een jonge koningin. Zodra een koningin verschijnt, vormen de darren een "darrenkomeet" en proberen ze haar in de lucht te bevruchten. Deze paring is een intense en vaak fatale ervaring voor de dar. Nadat een dar erin slaagt een koningin te bevruchten, sterft hij kort daarna, zijn levensmissie volbracht.

Darrenslacht en Levensduur

Hoewel slechts een klein percentage van de darren erin slaagt een koningin te bevruchten, dragen ze toch bij aan de genetische diversiteit van de bijenpopulatie. Na het zwermseizoen worden de overbodige darren uit de bijenkorf verdreven in wat bekend staat als de "darrenslacht". De levensduur van een dar is sterk afhankelijk van verschillende factoren, maar in het beste geval leven ze ongeveer 90 dagen.

De Fascinatie van de Dar

Het leven van de dar is een verhaal van opoffering en voortplanting, waarbij elke dar zijn rol speelt in het voortbestaan van het bijenvolk. Hoewel ze vaak als ondergeschikt worden beschouwd, zijn darren onmisbaar voor het voortbestaan van de bijenkolonie en verdienen ze onze bewondering en respect.

Dus de volgende keer dat je een bijenkorf ziet zoemen, denk dan aan de stille helden die daarbinnen leven: de darren, die hun leven geven voor de voortzetting van de bijenfamilie.

 

Lees meer »

Voorjaar

De Lentekriebels van de Bijen

De bijen, die al eeuwenlang deel uitmaken van onze natuurlijke wereld, lijken ook de lentekriebels te voelen. Terwijl de dagen langer worden en de zon warmer schijnt, ontwaakt hun activiteit. Laten we eens kijken naar hoe deze kleine bestuivers zich voorbereiden op het komende seizoen:

 1. Verandering in Gedrag:

  • In de late winter en het vroege voorjaar beginnen bijen hun gedrag te veranderen. Ze worden actiever en verlaten hun korf om op zoek te gaan naar voedsel.
  • De koningin begint met het leggen van eitjes, en de werksters zorgen voor het broed en de voedselvoorziening.
 2. Verkenningsvluchten:

  • Bijen maken verkenningsvluchten om de omgeving te verkennen. Ze zoeken naar bloeiende bloemen en brengen informatie terug naar de korf.
  • Deze vluchten zijn essentieel om de locatie van voedselbronnen vast te stellen en de korf te voorzien van nectar en stuifmeel.
 3. Bouwen aan de Toekomst:

  • Werksters beginnen met het bouwen van nieuwe raten om de groeiende populatie te huisvesten. Ze maken zeshoekige cellen van bijenwas waarin de eitjes worden gelegd.
  • Het is een drukke tijd voor de bijen, maar ze werken samen om hun gemeenschap te ondersteunen.

Dus terwijl wij mensen genieten van de eerste zonnestralen en bloeiende bloemen, zijn de bijen druk bezig met hun eigen voorbereidingen. Ze voelen de verandering in de lucht en zijn klaar om het voorjaar te verwelkomen. 🌸🐝

Lees meer »

Het Bijzondere Ritueel van Bijen in de Winter

De Reinigingsvlucht: Het Bijzondere Ritueel van Bijen in de Winter

Terwijl de winter zijn ijzige greep laat gelden, voeren bijen een opmerkelijk ritueel uit dat essentieel is voor hun welzijn: de reinigingsvlucht. Deze jaarlijkse gebeurtenis, diep geworteld in het overlevingsinstinct van het bijenvolk, onthult de verbazingwekkende aanpassingsvaardigheden van deze kleine wezens.

 

De Winterse Beperkingen:

In tegenstelling tot de zomermaanden, wanneer bijen vrijelijk in en uit vliegen, beperkt de winterse kou en sneeuw hun bewegingen. Gedurende deze periode blijven de bijen meestal binnen de bijenkorf om warm te blijven en hun voorraden te beschermen.


Ophoping van Afval:

Binnenin de korf hopen afvalstoffen, zoals uitwerpselen, zich op. De bijen kunnen deze niet zomaar naar buiten brengen vanwege de winterse beperkingen.


De Reinigingsvlucht Gepland:

Bijen zijn meesters in het plannen en organiseren. Ze wachten op een dag met mildere temperaturen, meestal boven de 10 graden Celsius, om hun reinigingsvlucht uit te voeren. Dit is een cruciaal moment waarop ze hun behoefte kunnen doen en overtollig afval kunnen verwijderen.

 

Gemeenschappelijke Inspanning:

De reinigingsvlucht is een collectieve onderneming. Bijen vliegen gezamenlijk uit en keren terug naar hun korf. Deze coöperatieve actie zorgt ervoor dat het volk als geheel gezond blijft en dat de omgeving van de korf schoon wordt gehouden.

 

Navigeren door Winterse Risico's:

Hoewel de bijen voorzichtig te werk gaan, brengt de reinigingsvlucht enkele risico's met zich mee. Ze moeten navigeren door koude winden en mogelijk zelfs sneeuwbuien. Desondanks wagen ze zich naar buiten om de gezondheid van hun kolonie te waarborgen.


Vertrouwen op Interne Klok:

Bijen hebben een opmerkelijk gevoel voor timing. Ze vertrouwen op interne klokken en weerpatronen om het juiste moment voor de reinigingsvlucht te kiezen. Dit getuigt van hun verbazingwekkende vermogen om de natuurlijke cycli te begrijpen.


Terugkeer naar de Warmte:

Na de reinigingsvlucht keren de bijen terug naar de warmte van hun korf. Ze hebben zich ontdaan van ongewenste stoffen en kunnen zich weer concentreren op het handhaven van de temperatuur en het beschermen van hun koningin.
De reinigingsvlucht van bijen in de winter is een meeslepende vertoning van overlevingsdrang en collectieve intelligentie. Het benadrukt het vermogen van deze kleine wezens om zich aan te passen aan de uitdagende omstandigheden van het winterseizoen. Terwijl de wereld buiten bedekt is met een laag sneeuw, voeren bijen een cruciaal ritueel uit dat hun gemeenschap gezond houdt en hun voortbestaan verzekert. Een fascinerend schouwspel van samenwerking en instinct in het hart van de bijenkorf.

 

 

Lees meer »

Drijfvoeren, bijvoeren, noodvoedering?

Winterweer en Hoger Voedselverbruik bij Bijen: Imkerpraktijken in de Kou

Het Nederlandse winterweer staat bekend om zijn wispelturigheid. Terwijl een compacte wintertros uitstekend isoleert bij koud weer, brengen zachte en vochtige omstandigheden een verrassend effect met zich mee - een verhoogd voerverbruik bij bijen. Hoe gaan imkers om met deze fluctuaties en welke voederpraktijken zijn het meest effectief?

 • Drijfvoeren: Een Tegennatuurlijke Benadering Onder drijfvoeren verstaan we het dagelijks verstrekken van kleine hoeveelheden vloeibaar voedsel om moeren aan te moedigen meer eitjes te leggen. Echter, deze praktijk gaat in tegen de natuurlijke behoeften van bijen. Voedsterbijen hebben zowel stuifmeel als nectar nodig om hun voedersapklieren te activeren. Drijfvoeren leidt tot een kunstmatige vergroting van het broednest, wat resulteert in minder goed gevoede jonge bijen met een kortere levensduur.

 • Bijvoeren: Beperkt tot Schaarste Perioden Bijvoeren dient beperkt te blijven tot schaarsteperioden in het voorjaar en de zomer. Vooral tijdens de overgang van voorjaar naar zomer en na de zomeroogst in juli ervaren bijen vaak voedseltekorten. Hier komt bijvoeren van pas om de kolonie gezond en actief te houden.

 • Noodvoedering: Voorkomen van Verhongering Een goede inwintering legt de basis om verhongering van bijenvolken te voorkomen. Sterke, gezonde volken komen doorgaans sterk de winter uit. Imkers dienen regelmatig het gewicht van hun volken te controleren, vooral tijdens de uitwintering in februari-maart. Zwakkere volken, die eerder begonnen met broeden en meer wintervoer hebben verbruikt, lopen het risico vast te zitten bij koud weer, zonder toegang tot voedsel.

  Bij noodvoedering is het aan te raden om lichte kasten te openen en te controleren op gesloten voer. Als er tekorten dreigen, kunnen volle ramen wintervoer uit andere kasten worden overgehangen. Ook suikerdeeg of Api-invert zijn opties, maar het is cruciaal om deze direct bij de bijen te plaatsen. Een zorgvuldige aanpak voorkomt onnodige stress voor de bijen en bevordert een gezonde ontwikkeling.

  In gevallen waar de dekplaat niet meer past, kunnen imkers creatief zijn met plastic en lege honingkamers om warmteverlies te voorkomen en een beschermende laag te bieden.

Het is duidelijk dat het in de winter zorgen voor bijenvolken een delicate balans vereist tussen natuurlijke behoeften en menselijke interventie. Door de juiste praktijken toe te passen, kunnen imkers ervoor zorgen dat hun bijen gezond en veerkrachtig de koude maanden doorkomen.

Lees meer »

Een winterse overlevingsdans

Overwintering van Bijenvolken: Een Winterse Overlevingsdans van de Honingbijen

In de stille omhelzing van winterse kou en sneeuw, vindt er een magisch schouwspel plaats dat zich grotendeels aan het zicht onttrekt: de overwintering van een bijenvolk. Terwijl wij ons hullen in dikke lagen kleding en onze verwarmde huizen opzoeken, voeren bijen een indrukwekkende dans van overleving uit om hun koningin en het voortbestaan van hun kolonie te waarborgen.

Wintercluster:

Bijen vormen een compacte cluster in het midden van hun bijenkorf. Deze cluster bestaat uit duizenden werksters, de koningin en soms  enkele mannelijke bijen (darren). Door trillingen van hun vleugels en het bewegen van hun lichaampjes, genereren ze warmte om het cluster op een constante temperatuur te houden.
 Voedselvoorraad:

Gedurende de lente en zomer verzamelen bijen nectar en stuifmeel om om te zetten in honing. Deze voorraad fungeert als het voedsel voor de winter. Bijen vormen een "wintervoorraad" die ze zuinig gebruiken. Ze blijven dicht bij hun voorraad en consumeren het langzaam om energie te behouden.

Binnentemperatuur Regulatie:

Het interne mechanisme van de bijenkolonie is bijna ingenieuzer dan welke thermostaat dan ook. Het cluster van bijen kan de temperatuur binnenin handhaven tussen de 24 en 36 graden Celsius, zelfs als het buiten vriest. Bijen aan de buitenkant van het cluster draaien regelmatig met hun positie om niet te bevriezen.
 Minimale Activiteit:

Tijdens de winter vertraagt de activiteit van het bijenvolk aanzienlijk. De koningin legt minder eieren en de bijen gaan in een soort winterslaap. Deze verminderde activiteit helpt hen om hun energiereserves te behouden.
Ventilatie:

Ondanks de koude temperaturen, is ventilatie cruciaal voor het voorkomen van condensatie binnen de bijenkorf. Bijen regelen de luchtstroom door kleine openingen in de korf. Te veel vocht kan schadelijk zijn voor het volk.
 Bescherming tegen Roofdieren:

Bijen blijven niet alleen bezig met hun eigen zaken; ze moeten zich ook beschermen tegen roofdieren zoals muizen die de korf kunnen binnendringen. Bijenkasten hebben vaak speciale roosters om ongewenste gasten buiten te houden.
Wachten op de Lente:

Gedurende de winter telt elke dag. Terwijl de kou buiten voortduurt, wachten de bijen geduldig op de komst van de lente. Zodra de temperaturen stijgen en de bloemen weer bloeien, begint het bijenvolk zich voor te bereiden op een nieuw seizoen van activiteit.
De winteroverleving van bijenvolken is een inspirerende symfonie van samenwerking, efficiëntie en aanpassingsvermogen. Terwijl de wereld buiten bedekt is met een deken van sneeuw, voeren deze kleine wezens een opmerkelijke strijd om het voortbestaan van hun kolonie te verzekeren. Een prachtig voorbeeld van de ongelooflijke natuurlijke strategieën die het rijk van de bijen zo bewonderenswaardig maken.

Lees meer »

Stuifmeelkorrels en Hooikoorts

Stuifmeelkorrels kan een Oplossing voor Hooikoorts

Misschien herken je het wel. Wanneer de lente is aangebroken en vele mensen buiten genieten van de zonnestralen, zit jij met verkoudheidsklachten binnen. In de zomerse maanden steekt, helaas voor velen, de hooikoorts weer de kop op.

Wat is hooikoorts?

Hooikoorts, ook wel allergische rhinitis genoemd, is een allergische reactie op pollen van bomen, grassen en planten. Wanneer mensen met hooikoorts in contact komen met deze pollen, reageert hun immuunsysteem overdreven sterk door antistoffen aan te maken. Dit leidt tot ontstekingen in de neus-, keel- en oogweefsels, wat resulteert in de typische symptomen van hooikoorts.

Symptomen

De klachten, oftewel de symptomen van hooikoorts, komen zoals gezegd vooral voor tijdens de lente en de zomer. De meeste mensen ervaren klachten in de maanden mei, juni en juli. Sommigen mensen hebben echter langer last en ervaren vanaf januari tot en met september klachten.

Hoewel ongeveer een kwart van de bevolking last heeft van de allergie, verschilt de allergie wel per persoon. Niet iedereen reageert met een allergische reactie op hetzelfde stuifmeel van planten, bomen en bloemen.

Symptomen van Hooikoorts

 • Een loopneus of een verstopte neus
 • Brandende, jeukende en tranende ogen
 • Veel niezen
 • Hoesten
 • Een pijnlijk gevoel in de keel
 • Vermoeidheid
 • Een jeukend gevoel in de neus
 • Benauwdheid
 • Hoofdpijn

Stuifmeelkorrels als behandeling

Een van de verrassende behandelingen voor hooikoortssymptomen is het gebruik van stuifmeelkorrels. Hoewel stuifmeel de belangrijkste trigger is voor hooikoorts, kan het regelmatig innemen van kleine hoeveelheden stuifmeelkorrels daadwerkelijk helpen om het immuunsysteem te versterken en de symptomen te verminderen.

Hoe werkt het?

De gedachte achter het gebruik van stuifmeelkorrels bij hooikoorts is dat door herhaalde blootstelling aan kleine hoeveelheden stuifmeel, het immuunsysteem langzaam went aan deze allergenen en minder heftig reageert wanneer iemand in contact komt met pollen in de lucht. Dit proces staat bekend als immunotherapie.

Immunotherapie met stuifmeelkorrels wordt meestal uitgevoerd door middel van sublinguale immunotherapie (SLIT). Hierbij worden de korrels onder de tong geplaatst en daar gehouden totdat ze volledig zijn opgelost. Op deze manier worden kleine hoeveelheden stuifmeel direct opgenomen in de bloedbaan, waardoor het immuunsysteem geleidelijk wordt blootgesteld aan steeds grotere hoeveelheden.

Waarom werkt het?

Stuifmeelkorrels bevatten verschillende stoffen die gunstige effecten kunnen hebben bij de behandeling van hooikoorts. Ze bevatten enzymen die helpen bij het afbreken van histamine, een chemische stof die vrijkomt tijdens een allergische reactie en verantwoordelijk is voor veel van de symptomen van hooikoorts. Daarnaast bevatten stuifmeelkorrels ook vitaminen, mineralen en antioxidanten die het immuunsysteem ondersteunen en ontstekingsremmende eigenschappen hebben.

Effectiviteit en bijwerkingen

Hoewel er nog meer onderzoek nodig is om de volledige effectiviteit van stuifmeelkorrels als behandeling voor hooikoorts te bevestigen, zijn er al veelbelovende resultaten geboekt. Veel mensen die immunotherapie met stuifmeelkorrels hebben geprobeerd, merken een aanzienlijke vermindering van hun symptomen en een verbetering van hun kwaliteit van leven.

Het gebruik van stuifmeelkorrels kan echter ook bijwerkingen veroorzaken, zoals maagklachten, misselijkheid of allergische reacties. Het is daarom belangrijk om altijd eerst advies in te winnen bij een arts voordat je begint met deze vorm van behandeling.

Conclusie

Hoewel het misschien tegenstrijdig lijkt om stuifmeelkorrels te gebruiken als behandeling voor hooikoorts, kan immunotherapie met kleine hoeveelheden stuifmeel daadwerkelijk helpen om het immuunsysteem te versterken en de symptomen te verminderen. Door het geleidelijk blootstellen aan stuifmeel kunnen mensen met hooikoorts hun reactie op pollen verminderen en zo hun levenskwaliteit verbeteren. Het is echter belangrijk om altijd medisch advies in te winnen voordat je een nieuwe behandeling uitprobeert. Hopelijk kan deze vorm van immunotherapie in de toekomst nog meer mensen helpen om van hun hooikoortssymptomen af te komen.

Lees meer »

Wat wij niet zien, ultraviolet.

 Een Kijkje in de Bijzondere Wereld van Insecten

Mensen zijn gezegend met een kleurrijk zicht op de wereld om hen heen, maar er is een spectrum van licht dat ons onzichtbaar blijft: ultraviolet licht. Dit onzichtbare licht heeft echter een magische aantrekkingskracht op insecten, zoals bijen en vlinders. Fotograaf Craig Burrows heeft ons de kans gegeven om deze verborgen wereld te ontdekken door prachtige foto's van bloemen te maken onder ultraviolet licht.

Het Onzichtbare Spectrum

Ultraviolet licht, ook wel UV-licht genoemd, zit buiten het bereik van wat het menselijk oog kan waarnemen. Hoewel wij mensen dit spectrum niet kunnen zien, kunnen veel insecten dat wel. Het ultraviolet licht onthult details en patronen in bloemen die normaal voor ons verborgen blijven. Deze ontdekking werpt een nieuw licht op de manier waarop bloemen evolueerden om te communiceren met hun insectenbestuivers.

De Magie van Ultraviolet Bloemen

Craig Burrows heeft met zijn fotografie een onthullende blik geworpen op hoe bloemen eruitzien wanneer ze baden in het licht dat voor ons onzichtbaar blijft. De kleuren die verschijnen onder ultraviolet licht zijn niet alleen verbluffend, maar ze dienen ook een belangrijk doel in de natuur. Veel bloemen hebben patronen die fungeren als wegwijzers voor bijen en vlinders, hen leidend naar de nectar die ze nodig hebben voor hun voeding.

De Bijzondere Wereld van Insecten

Voor bijen en vlinders is de wereld onder ultraviolet licht als een levende kaart die hen vertelt waar ze moeten landen om de zoete beloningen van nectar te vinden. Deze onzichtbare kleuren zijn een essentieel onderdeel van hun overlevingsstrategie. Het is fascinerend om te bedenken hoe deze insecten de wereld om hen heen ervaren, en Burrows' foto's geven ons een glimp van deze mysterieuze perceptie.

De Evolutie van Bloemen

De evolutie heeft bloemen gevormd tot ware meesterwerken van kleur en vorm, met specifieke aanpassingen om insecten aan te trekken. Terwijl menselijke ogen zich concentreren op heldere kleuren zoals rood en geel, bieden bloemen onder ultraviolet licht een geheel nieuwe dimensie van schoonheid. Dit roept de vraag op hoeveel van de verborgen pracht in de natuur we nog moeten ontdekken.

Conclusie: Een Nieuwe Blik op Natuurlijke Schoonheid

Craig Burrows' fotografie opent deuren naar een wereld die voor de meesten van ons onzichtbaar blijft. De magie van ultraviolet licht onthult de ware pracht van bloemen, gezien door de ogen van bijen en vlinders. Het herinnert ons eraan dat de natuur constant bezig is met haar eigen vorm van kunst en communicatie, ver voorbij wat wij met het blote oog kunnen waarnemen. Deze ontdekking nodigt ons uit om dieper te graven in de mysteries van de natuur en de verbazingwekkende schoonheid te waarderen die voor het menselijk oog vaak onopgemerkt blijft.

Lees meer »

Verbinding tussen Natuur en gastvrijheid

Verbinding tussen Natuur en Gastvrijheid - Samenwerking tussen Gastenverblijf Eenink en Imkerij Het Honingatelier

In het schilderachtige landschap van Zelhem komen natuur en gastvrijheid samen in een unieke symbiose dankzij de bloeiende samenwerking tussen Gastenverblijf Eenink en Imkerij Het Honingatelier. Hier, temidden van groene velden en zoemende bijen, ontvouwt zich een verhaal van verbinding, educatie en duurzaam toerisme.

Een Plek van Rust en Schoonheid: Gastenverblijf Eenink

Gastenverblijf Eenink verwelkomt reizigers met open armen in een oase van rust en natuurlijke schoonheid. De charmante accommodatie, omgeven door weelderig groen, biedt niet alleen comfortabele overnachtingen maar dompelt gasten ook onder in de serene ambiance van het Achterhoekse landschap.

De Magie van de Bijenwereld: Imkerij Het Honingatelier

Op steenworp afstand van Gastenverblijf Eenink bevindt zich Imkerij Het Honingatelier. Hier komen bijen samen om een cruciale rol te spelen in de natuurlijke omgeving. Imkers delen hun passie voor bijenteelt en laten gasten kennismaken met de wonderlijke wereld van deze ijverige insecten.

Een Unieke Ervaring

De samenwerking tussen Gastenverblijf Eenink en Het Honingatelier heeft er toe geleid dat  Gasten de kans hebben om de bijen van dichtbij te observeren, en de locale honing te proefen, en meer te leren over bijen 

Dit is niet zomaar een overnachting; het is een onderdompeling in de natuurlijke geschiedenis van de bijen.

Van Bijenkast naar Tafel: Culinaire Ervaringen

De samenwerking reikt verder dan de bijenkasten. Gasten kunnen genieten van culinaire ervaringen waar lokale honing een hoofdrol speelt. Van hartige gerechten tot zoete lekkernijen, de smaak van Het Honingatelier komt tot leven, verrijkt met de natuurlijke zoetheid van lokale honing.

Een Onvergetelijke Samensmelting van Gastvrijheid en Natuur

De samenwerking tussen Gastenverblijf Eenink en Imkerij Het Honingatelier is meer dan een partnerschap; het is een viering van de natuur, gastvrijheid en educatie. Bezoekers ervaren niet alleen een comfortabel verblijf, maar ook een diepgaande connectie met de natuur en de lokale gemeenschap.

In Zelhem bloeit een uniek verhaal waar gasten worden uitgenodigd om de pracht van de natuur te omarmen, ondergedompeld in de zoemende harmonie van bijen.

De samenwerking tussen Gastenverblijf Eenink en Imkerij Het Honingatelier biedt een onvergetelijke reis voor degenen die streven naar een dieper begrip van de natuurlijke wereld en de betekenis van duurzaam toerisme.

Lees meer »

Propolis: Een Natuurlijke Behandeling voor Psoriasis

Psoriasis, een chronische huidziekte die wordt gekenmerkt door rode, schilferige plekken op de huid, kan een uitdagende aandoening zijn om mee om te gaan. Hoewel er verschillende behandelingsmogelijkheden zijn, variërend van medicijnen tot alternatieve therapieën, hebben veel patiënten nog steeds moeite om verlichting te vinden. Eén alternatieve benadering die de moeite van het proberen waard is, is het gebruik van propolis.

Wat is Psoriasis?

Psoriasis is een auto-immuunziekte waarvan de oorzaak nog steeds niet volledig begrepen wordt. Het veroorzaakt rode, geïrriteerde plekken op de huid, meestal op de ellebogen, knieën, hoofdhuid en onderrug. Deze plekken kunnen gepaard gaan met dikke, vette schilfers en zelfs gewrichtspijn in ernstigere gevallen.

Hoe kan Propolis Helpen?

Propolis, een natuurlijke harsachtige stof verzameld door bijen van knoppen en boomschors, staat bekend om zijn antimicrobiële, ontstekingsremmende en wondhelende eigenschappen. Hoewel de precieze mechanismen niet volledig begrepen worden, hebben sommige mensen met psoriasis gemeld dat het gebruik van propolis verlichting biedt voor hun symptomen.

Hoe Propolis te Gebruiken voor Psoriasis

De behandeling van psoriasis met propolis omvat zowel inwendig als uitwendig gebruik. Inwendig gebruik omvat het innemen van propolis in de vorm van capsules of tincturen. Het wordt aanbevolen om twee keer de normale dosis te gebruiken, zoals aangegeven op het productetiket.

Daarnaast kan propolis uitwendig worden toegepast op de aangetaste huidgebieden. Een propolis-tinctuur kan worden aangebracht met een watje of wattenstaafje op de psoriasisplekken. Na verloop van tijd kan propolis-zalf worden gebruikt om de huid te hydrateren en te kalmeren.

Onderzoek en Resultaten

Hoewel er nog beperkt wetenschappelijk onderzoek is gedaan naar het gebruik van propolis bij psoriasis, zijn er enkele veelbelovende resultaten gemeld. Een onderzoek uitgevoerd door Fang Chu in 1980 bij 160 psoriasispatiënten toonde aan dat na drie maanden behandeling met alleen propolis, ongeveer een derde van de patiënten verbetering of genezing ervoer.

Conclusie

Hoewel propolis niet voor iedereen met psoriasis effectief zal zijn, kan het zeker het proberen waard zijn voor diegenen die op zoek zijn naar alternatieve behandelingen. Als altijd is het raadzaam om eerst met een zorgverlener te overleggen voordat je nieuwe behandelingen uitprobeert, vooral als je al andere medicijnen gebruikt. Met de natuurlijke kracht van propolis kunnen mensen met psoriasis wellicht een nieuwe bron van verlichting vinden voor hun symptomen.

 

Lees meer »

Bijengif

Sommige mensen vinden bijen eng.

Omdat de steek pijn doet. Wanneer je door een bij wordt gestoken, injecteert de bij een kleine hoeveelheid bijengif in je lichaam.

Het is echter niet bij  vele bekend dat het gif van  honingbijen grote geneeskrachtige eigenschappen heeft.

Het gebruik van bijengif in de geneeskunde kent een lange traditie.

In Nederland is er helaas weinig over bekend, maar uit archeologische vondsten is gebleken dat onze verre voorouders bijengif gebruikten om (chronische) pijn te behandelen.

Momenteel heeft wetenschappelijk onderzoek naar de componenten van bijengif steeds meer toepassingen bevestigd.

Het winnen van Bijengif.

Bijengif wordt verkregen door bijen te dwingen over koperdraad te lopen.

Bijen krijgen een vervelende elektrische schok en laat het gif dan lopen.

Onder de koperen draden  zich een opvangbak, zodat het bijengif daar terechtkomt.

Het bijengif wordt vervolgens gedroogd en tot poeder vermalen.

Dit poeder kan verder worden verwerkt tot medische en cosmetische producten.

Het extraheren van bijengif wordt ook wel bijenmelken genoemd. Bijen sterven niet tijdens het melken.

Bijen kunnen ook binnen twee weken weer bijengif produceren (ervan uitgaande dat de bijen voldoende honing, stuifmeel en bijenbrood hebben om te eten). Er is zelfs aangetoond dat bijenvolken waar het gif wordt gewonnen, meer honing produceren.

Wanneer een bij een persoon steekt, sterft de bij. Dit houdt verband met het feit dat het stekende orgaan van de bij dehuid doorboort en dodelijke verwondingen veroorzaakt.

Werkzame stoffen

Melittine 40-60%

Fosfolipase 10-12%

Adalopine 1%

 

Bovendien bevat bijengif kleine hoeveelheden histamine en hyaluronidase.

Functies Verbetert de viscositeit van het bloed (bloeddikte) en bevordert de bloedcirculatie.

Het heeft ontstekingsremmende eigenschappen omdat het de productie van cortisol bevordert. Het heeft een analgetisch effect omdat het de productie van prostaglandine onderdrukt. het celmetabolisme verbeteren, Het heeft antitumorale effecten, antivirale medicijnen, antibacterieel. voorbereiding Er zijn verschillende mogelijkheden/preparaten voor het gebruik van bijengif. Natuurlijke steek (kan gecombineerd worden met acupunctuurpunten), Microprik (kan ook gecombineerd worden met acupunctuurpunten), bijengifzalf of -crème, Bijengif opgelost in honing verwerkt tot tabletten en capsules, injectie van bijengifoplossing, Homeopathische middelen. sollicitatie Behandeling met bijengif (meestal een bijensteek, maar kan ook worden gedaan door injectie van bijengifoplossing) kan eektherapie vaak nog betere resultaten oplevert.

 

Toepassingen

Een therapie met bijengif (meestal door bijensteken, maar kan eventueel ook uitgevoerd worden door het injecteren van bijengifoplossingen) kan het voortschreidingsproces van ALS (Amyotrofische Laterale Sclerose), MS (Multiple Sclerose) en Parkinson afremmen. Klinische studies tonen echter aan dat bijengif niet altijd bij degeneratieve ziektes even werkzaam is, maar in zeker 50 procent van de gevallen is therapie met bijengif wel zeer succesvol. Bijensteektherapie is ook succesvol gebleken bij allerlei soorten pijn, bijvoorbeeld gewrichtspijnen of lage rugpijn. Daarnaast is bijensteektherapie geschikt voor de behandeling van fibromen,  spataderen en littekens. Uit ervaring is echter gebleken dat bijensteektherapie beter aan slaat wanneer ook andere bijenproducten worden gebruikt.

Ook honingmassage is een goede begeleider, want de combinatie van honingmassage en bijensteektherapie levert doorgaans nog betere resultaten op!

Let op: 

Bijengif mag niet gebruikt worden bij een acute ontsteking die gepaard gaat met roodheid, zwelling en warmte. Ook kan bijengif natuurlijk niet gebruikt worden bij een allergie voor bijengif.

 

 

De werking en bijwerking van bijengif

Bijengif geeft energie, beïnvloedt de zenuwfuncties en werkt positief op spieren, pezen en gewrichten. Het effect op de zenuwen wordt veroorzaakt door de stimulering van hormoonproductie door de bijnierschors. De werkzaamheid kan worden vergeleken met die van voedingsmiddelen met werkzame stoffen, zoals koffie. Een teveel ervan kan leiden tot slapeloosheid, hartkloppingen, te veel of te weinig urineren. Bijengif is niet aan te raden bij suikerziekte en nieraandoeningen.

In Europa is het innemen van het gif van bijen voor therapeutisch gebruik bekend sinds het midden van de 19e eeuw. Het werd toen vooral gebruikt in de homeopathie. Bijengif komt echter al veel langer voor in de volksgeneeskunde in de vorm van bijenaftreksels en verpoederde bijenangels. In de jaren zestig van de vorige eeuw zijn er voor het eerst bijengif tabletten geproduceerd, maar deze zijn nooit in de handel gebracht.

Samenstelling

De bestanddelen zijn mellitine (40-60%), fosfolipase A (10-12%), apamine (2-3%), MCD-peptide (2%), histamine (1%) en vele andere stoffen zoals pamine, secapine, hyaluroidase, zure fosfomonoesterase, lysofosfolipase en α-glucosidase. Voor het verwerken van het gif in voedingssupplementen en verzorgingsproducten wordt het vloeibare gif gedroogd en gezuiverd. 

Allergie

Allergie voor het gif in capsule of crème is zeer zeldzaam, en voor zover wij weten, niet beschreven. Bij het injecteren van het gif van de bij door middel van een bijensteek is er echter wel een reële kans op een allergische reactie. Deze wordt in hoofdzaak veroorzaakt door de kliervloeistof waarin het gif is opgelost en niet door de werkzame bestanddelen.

Bijengif capsules

Bijengif capsules zijn te beschouwen als een voedingssupplement. Ze bevatten een minieme hoeveelheid gezuiverd gif, dat door de mond kan worden ingenomen. Eén capsule bevat 0,1 mg gezuiverd bijengif (Apium venenum) van honingbijen (Apis mellifera). Deze hoeveelheid komt ongeveer overeen met de gemiddelde hoeveelheid gif van een natuurlijke bijensteek en wordt aangeduid met 1 steekequivalent. Overige ingrediënten zijn vitamine C (ascorbinezuur) en cellulose. De capsule zelf is van gelatine met een vrijwaring certificaat voor BSE. Het totale gewicht van de capsule met inhoud is ongeveer 250 mg.

Oraal gebruik

Het is raadzaam met één capsule per twee dagen te beginnen, totdat men er zeker van is dat deze goed verdragen wordt. Bij ongewenste bijwerkingen dient men een arts te raadplegen. De meeste mensen ondervinden pas effect bij één of meer capsules per dag en sommigen gebruiken er 10 per dag. Na drie weken kan men één of twee weken stoppen, zoals dat ook in de bijensteektherapie (“bee venom therapy”, BVT) wordt aanbevolen.

Bijengif creme

Bijengif creme maakt spieren en gewrichten soepel. Tweemaal daags insmeren volstaat.

Aanbevolen literatuur

M. Simics, de auteur van Bee Venom: Exploring the healing Power is in de tegenwoordige apitherapie die de laatste decennia steeds meer beoefend wordt, één van de belangrijkste onderzoekers op het gebied van bijengif.

 • Raadpleeg steeds een arts indien u specifieke klachten heeft! of overleg met de arts of bijengif voor u kan helpen.

    Vindt hier onze bijengif producten Terug naar het overzicht

 

 

 

Lees meer »

Aziatische hoornaar

De Aziatische hoornaar (Vespa velutina), Is een invasieve soort die oorspronkelijk uit Zuidoost-Azië komt. De hoornaar is in de afgelopen jaren opgemerkt in verschillende delen van Europa. In Nederland is de aanwezigheid van de Aziatische hoornaar sinds 2017 bekend. Het is belangrijk om te begrijpen dat de aanwezigheid van de Aziatische hoornaar gevolgen kan hebben voor de lokale ecosystemen en biodiversiteit.

De Aziatische hoornaar staat erom bekend dat hij op honingbijen en andere insecten jaagt, Wat een bedreiging vormt voor bijenpopulaties en bestuiving. Ze kunnen bijenkasten aanvallen en honingbijen vangen om aan hun larven te voeren. Dit kan leiden tot aanzienlijke schade aan bijenvolken en negatieve effecten hebben op de bestuiving van planten.

De Aziatische hoornaar is over het algemeen niet agressief maar kunnen steken en gif in de ogen spuiten als ze zich bedreigd voelen of als hun nest wordt verstoord. Hun steken kunnen pijnlijk zijn en in sommige gevallen allergische reacties veroorzaken.

In Nederland zijn er maatregelen genomen om de verspreiding van de Aziatische hoornaar te monitoren en te beperken. Er zijn verschillende meldpunten waar mensen waarnemingen van de hoornaar kunnen doorgeven, zodat er actie ondernomen kan worden om de nesten te verwijderen. Daarnaast wordt er gewerkt aan het verhogen van het bewustzijn onder het publiek en worden imkers geïnformeerd over het herkennen van de Aziatische hoornaar en het beschermen van hun bijenvolken.
Als u een Aziatische hoornaar spot meld het direct: https://waarneming.nl/go/vespa-velutina/?

 

Het is belangrijk om alert te blijven en waarnemingen van de Aziatische hoornaar te melden bij de juiste autoriteiten. Door een gezamenlijke inspanning kunnen de impact en verspreiding van deze invasieve soort beperkt worden.

 

 

Lees meer »